Informacje

Najbliższa zbiórka odbędzie się dopiero 8 marca!!! :( (Zlot Chorągwi, wyjazd druhny Marty oraz mój do Austrii, Fermata) w harcówce na osiedlu Śmiałego i potrwa od 16:30 do ok. 18:30.

Proszę się nie spóźnić, ponieważ to bardzo przeszkadza w prowadzeniu zbiórki :)

ZLOT CHORĄGWI WLKP!

1. Pamiętajcie o zgodach, beretach (bundeswehra, są w sklepie Camouflage, przy ulicy 27 grudnia)

2. Pamiętajcie o treflach powstańczych na beretach!

 

3. Zbieramy się w piatek o 15:30 pod harcówką gotowi do wymarszu :)

FERMATA

1. https://www.facebook.com/Fermata.zhp/

2. Dla naszych harcerzy Fermata kosztuje 25 złotych za osobę :)

3. Jeżeli chcecie jechać na Fermatę, napiszcie do swojego zastępowego do poniedziałku 11.02! Następnie Waszzastępowy do wtorku przekaże mi kto jedzie. Wtedy wyślę Waszym rodzicom numer konta, na które należy wpłacać pieniądze. Koniecznie zapoznajcie się z regulaminem Fermaty!!! Tam są wszystkie informacje dot. Konkursu :) Wszystko jest na podanej wyżej stronie facebook :) Jeśli nie możecie wejść, poproście kogoś, kto ma facebook'a.

4. Połączcie się w zespół/zespoły/występujcie solo i wybierzcie piosenkę o tematyce bajkowej.

5. Dalsze informacje będę podawał po zebraniu zgłoszeń.

SKAUTOGRANIE

1. https://www.facebook.com/Harcerski-Turniej-Sportowy-Skautogranie-2308628399414330/

2. Jedna dyscyplina - 20 złotych za osobę, dwie - 30 złotych za osobę, trzy - 45 złotych za osobę.

3. Następny punkt nie tyczy się dziewczyn, które wiem na co idą i jakim składem :)

3. Jeżeli chcecie wziąć udział np. w koszykówce, to co najmniej 5 osób musi w drużynie się na nią zapisać, 6 osób na siatkówkę i najpewniej 5 lub 6 na piłkę nożną. To nie działa tak, że harcerz X zapisze się na 3 dyscypliny, a reszta np. na dwie to i tak tenże harcerz będzie grał w swojej trzeciej dyscyplinie. Więc USTALCIE W CO CHCECIE GRAĆ, ZBIERZCIE NA TO SKŁAD I PRZEŚLIJCIE TE INFORMACJE DO ZASTĘPOWEJ LISKÓW - LENKI :) Kiedy dostanę informacje od Leny kto jedzie i jakie dyscypliny wybraliście, podam Waszym rodzicom numer konta do wpłacania pieniędzy. Informację końcową o składzie chciałbym otrzymać do środy 13 lutego.

ZLOT CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ - NOWE INFORMACJE!

1. Nasz patrol będzie spał w SP 13, al. Niepodległości 32

2. Rejestracja patroli i komunikacja - rejestracja patroli odbywać się będziew piątek 15 lutego w godz. 17.00-18.30 w miejscach noclegowych (każdy patrol w swojej szkole). Zastrzegamy, że godziny mogą ale nie powinny się delikatnie zmienić (o czym będziemy informować na bieżąco). Wynikać to może jedynie z wymogów szkół. Każdy uczestnik podczas rejestracji otrzyma identyfikator zlotowy, na podstawie którego będzie mógł poruszać się bezpłatnie komunikacją miejską przez cały weekend.

3. Zgoda rodziców - wysłałem Państwu na maila :)

4. Wyjazd ze Zlotu. Wniedzielę 17 lutego przed przemarszem bagaże uczestników zostaną załadowane do specjalnie na tą okazję podstawionych busów oraz przewiezione doSP 13 na al. Niepodległości 32. Stamtąd będzie można odebrać bagaże po zakończonym apelu oraz Mszy Św.

5. Zadanie przedzlotowe!!! 

Na terenie Waszego środowiska działania z pewnością znajdują się miejsca pamięci związane z Powstaniem Wielkopolskim. Pomniki, a może nawet groby
samych Powstańców. To ważne by otaczać szczególną troską i opieką te miejsca, które świadczą o wielkopolskiej drodze do wolności.
Niech nasza harcerska służba uczci 100 lecie Powstania Wielkopolskiego i tę największą z ofiar złożoną przez Powstańców.
Zaciągnijcie wartę honorową, złóżcie kwiaty i zapalcie znicz – niech zapłonie „PŁOMIEŃ WOLNOŚCI”.
Odbierzcie z biura Komendy Chorągwi specjalnie dla Was przygotowane lampiony w dniach 4 – 8 luty 2019 roku. Przywieźcie ze sobą „Płomień Wolności” na
Zlot. To właśnie On rozpali „Ogień Wolności”.
To nie lada wyzwanie!
Udokumentujcie swoje działania zdjęciem w formacie A4 w anty-ramie, które przywieźcie z sobą na zlot.
Podczas zlotu powstanie wernisaż Waszych prac.

 

ZLOT CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ - SKRÓCONY REGULAMIN I INFORMACJE

1.ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

Organizatorem przedsięwzięcia jest Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Wielkopolskiej.

Komendantem zlotu jest hm. Janusz Błaszczyk

Zlot Chorągwi Wielkopolskiej 2019 „W przyszłość, krokiem wolności” odbędzie się na terenie Miasta Poznania w dniach 15-17.02.2019r. bez względu na warunki atmosferyczne.

Zlot Chorągwi Wielkopolskiej to impreza mająca na celu:

 • integrację różnych środowisk harcerskich Chorągwi;
 • promowanie patriotyzmu;
 • propagowanie postaw społecznych i obywatelskich;
 • propagowanie aktywnego stylu życia;
 • nabywanie nowych umiejętności przez harcerzy;
 • poznawanie nowych miejsc;
 • promocje harcerstwa w środowisku lokalnym;
 • rozwijanie zainteresowań harcerzy;
 • sprawdzenie i uzupełnienie wiedzy harcerskiej zdobywanej podczas zbiórek.

Co harcerzom daje Zlot Chorągwi?

 • możliwość poznania nowych miejsc;
 • możliwość poznania nowych ludzi;
 • możliwość podniesienia swoich umiejętności i kompetencji;
 • możliwość czerpania inspiracji i przenoszenia ich na własny grunt.

 Kwota wpłacona z tytułu dodatkowej składki zadaniowej nie zostanie zwrócona w przypadku:

– rezygnacji patrolu lub uczestnika z udziału w Zlocie

– niedopełnienia przez patrol formalności zgłoszeniowych.

2. GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA

Organizator zapewnia każdemu uczestnikowi Zlotu:

 • nocleg w budynku bez łóżek;
 • pamiątkową plakietkę Zlotu;
 • identyfikator;
 • jeden ciepły posiłek: 16.02.2019 – obiad;
 • wrzątek do kolacji i śniadań w miejscach noclegów;
 • Program tras zlotowych z podziałem na metodyki (zajęcia z robotyki, warsztaty z tektury, majsterka, druk 3D, zajęcia wojskowe, wspinaczka przemysłowa, spektakl teatralny, koncert i inne atrakcje). Organizator zastrzega możliwość zmian w programie.

Patrolowi nie przysługują żadne świadczenia za osoby, które zostaną zgłoszone na Zlot, ale nie wezmą w nim udziału.

Jeśli uczestnik nie może jechać (np. z powodu choroby) można w jego miejsce wpisać nową osobę. Należy jednak bezzwłocznie zgłosić to organizatorowi.

Każdy patrol otrzyma:

 • komplet kserokopii map Miasta Poznań;
 • informator zlotowy;
 • pakiet materiałów programowych;
 • wyprawki dla uczestników.

3. OBOWIĄZKOWY EKWIPUNEK

 uczestnik

Każdy uczestnik powinien posiadać:

 • plecak turystyczny;
 • legitymację szkolną lub dowód osobisty;
 • karimatę i śpiwór;
 • wygodne obuwie turystyczne;
 • obuwie na zmianę do chodzenia w miejscach noclegów;
 • zimowe nakrycie głowy;
 • latarkę;
 • prowiant na śniadania i kolację;
 • przybory do spożywania posiłków;
 • okrycie przeciwdeszczowe;
 • kompletne umundurowanie harcerskie wraz zuchowym / harcerskim nakryciem głowy.

patrol

Każdy patrol powinien posiadać:

 • apteczkę pierwszej pomocy;
 • kompas lub busolę;
 • naładowany telefon;
 • naładowany powerbank;
 • co najmniej dwie kamizelki odblaskowe.

hufiec

Każdy hufiec powinien wystawić podczas niedzielnego apelu poczet sztandarowy Hufca.

4. WYŻYWIENIE I ZAKWATEROWANIE

Patrole we własnym zakresie zapewniają sobie wyżywienie. Organizator zapewnia obiad dla wszystkich uczestników Zlotu w dniu 16.02.2019r.

Zakwaterowanie zapewnia organizator w szkołach na terenie Miasta Poznań w warunkach polowych.

5.UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje prawo do:

 • uczestnictwa w Zlocie Chorągwi;
 • noclegu w warunkach turystycznych;
 • otrzymania pamiątkowej plakietki Zlotu;
 • gorącego posiłku 16.02.2019 r.

Patrole otrzymują okolicznościowy dyplom, a najlepsze w realizacji zadań – nagrody.

6.WIZERUNEK I DANE OSOBOWE

Zdjęcia i filmy wykonywane podczas Zlotu będą publikowane na stronie internetowej Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, hufców i jednostek oraz ich profilach na portalach społecznościowych. Wszystkie dane osobowe są zbierane w celu organizacji Zlotu Chorągwi Wielkopolskiej ZHP.

7. WOLONTARIUSZE ZLOTOWI

Wolontariusze są to osoby zgłoszone do pomocy w organizacji Zlotu w różnych obszarach zadaniowych. Przysługują im prawa uczestnika w zakresie ciepłego posiłku w dniu 16.02.2019, oraz możliwość noclegu.

Wolontariusz może zostać usunięty ze Zlotu w przypadku braku realizacji powierzonych zadań przez komendę Zlotu.

8. INNE INFORMACJE

Uczestników Zlotu obowiązuje przestrzeganie Prawa Harcerskiego, postanowień niniejszego regulaminu, zarządzeń porządkowych kierowników noclegów , zarządzeń porządkowych komendy Zlotu a także powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, bezpieczeństwa ruchu, ochrony przyrody i innych.

Następstwem nieprzestrzegania powyższych norm może być wcześniejsze wydalenie uczestnika lub patrolu ze Zlotu.

Organizatorzy w uzasadnionych przypadkach zastrzegają sobie możliwość rezygnacji z przeprowadzenia zajęć i wymiany na inne przed rozpoczęciem Zlotu, nieprzyjęcia patrolu na Zlot lub nieprzyjęcia na określony blok programowy danej metodyki i zaproponowania mu innej.

Drużynowi jednostek, których członkowie biorą udział w Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej 2019 są zobowiązani do przedstawienia i zapoznania rodziców zuchów i harcerzy z obowiązującym regulaminem Zlotu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonywania zmian w niniejszym regulaminie po jego opublikowaniu.

Zmiany regulaminu oraz inne istotne decyzje komendant Zlotu ogłasza na stronie internetowej Zlotu.

Ostateczna interpretacja postanowień niniejszego regulaminu należy do komendanta Zlotu.

 

Oświadczenie ZHP

Oświadczenie ZHP

 

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. Podstawowe zasady naszego działania określają przede wszystkim Statut ZHP oraz Podstawy Wychowawcze ZHP.

Fundamentem naszych wartości są niezmienne od 100 lat zasady harcerskiego wychowania: praca nad sobą, braterstwo i służba, a misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru poprzez stawianie wyzwań. Wychowujemy młodych ludzi na uczciwych, zaradnych i odpowiedzialnych obywateli, patriotów i aktywnych członków wspólnot, prawych, umiejących odróżnić dobro od zła, otwartych i radosnych.

Podstawowy system wartości harcerskich jest opisany w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim.

Za podstawowe cele naszego działania uznajemy w szczególności:

 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, samorządności, równouprawnienia, tolerancji i przyjaźni;
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów;
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

​Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne, wywodzące się z uniwersalnych kulturowych i etycznych wartości chrześcijaństwa. ZHP uznaje prawo każdego członka Związku do osobistego wyboru systemu wartości duchowych. ZHP jest stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie, a przynależność do ZHP jest dobrowolna.

Pragniemy podkreślić, że Związek Harcerstwa Polskiego jest organizacją otwartą dla każdego, kto cele działania ZHP traktuje jak swoje własne i postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami i wartościami harcerskimi.

Jedną z najważniejszych postaw, które kształtujemy wśród naszych harcerzy i instruktorów, jest poszanowanie godności i szacunek do drugiego człowieka, ponieważ każdy człowiek, mimo różnic, posiada taką samą godność i wartość. To Prawo Harcerskie, najważniejszy kodeks etyczny każdego harcerza i instruktora, stanowi, że harcerz w każdym widzi bliźniego, a Przyrzeczenie Harcerskie zobowiązuje nas do niesienia pomocy każdemu, kto tej pomocy potrzebuje.

Kierując się tymi zasadami, wychowujemy obywateli, którzy nie są obojętni na krzywdy i różnicowanie ludzi tylko dlatego, że są inni czy też myślą inaczej. Otwartość naszej organizacji oznacza bowiem, że jesteśmy organizacją różnorodną, mamy wśród naszych harcerzy i instruktorów zarówno osoby głęboko wierzące, jak i niewierzące, osoby zaangażowane w działalność społeczną, a nawet polityczną, o różnych przekonaniach i poglądach.

Szanujemy tę różnorodność i osobiste wybory, dopóki przekonania te lub działalność z nich wypływająca nie staną w sprzeczności z wartościami określonymi w Związku Harcerstwa Polskiego, bowiem to Prawo determinuje nasze działania.

Jasne fundamenty wychowawcze, kreowane przez założycieli harcerstwa Olgę i Andrzeja Małkowskich i niezmienne od narodzin harcerstwa oraz podkreślenie w pracy wychowawczej realizacji w codziennym życiu ideałów braterstwa, pracy nad sobą i służby – służby dla Ojczyzny i drugiego człowieka, powodują, że nasi instruktorzy docierają do młodych ludzi z różnych grup społecznych, dając im możliwość poznania i stosowania tych wartości w swoim życiu, także w przyszłości, po zakończeniu aktywnej służby harcerskiej.

Obecnie ZHP skupia w swoich szeregach ponad 100 tysięcy osób, reprezentujących różne pochodzenie, doświadczenia, a niekiedy również poglądy na otaczającą nas rzeczywistość. W tak dużej organizacji niezwykle ważne jest znalezienie wspólnych mianowników. Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie są takim mianownikiem. Nasi instruktorzy w codziennym działaniu kierują się dobrem dziecka. Za pomocą jedynej w swoim rodzaju, niezmiennej od 100 lat metody harcerskiej inspirują młodych ludzi do odkrywania świata wokół nich i kreowania go w duchu harcerskich wartości. Drużynowi, pozostając w kontakcie z rodzicami harcerzy w swoim środowisku działania, wypracowują program pracy drużyny, który pozwala młodemu człowiekowi zwiększyć swój potencjał, odkryć talenty i osiągnąć sukces przy zachowaniu w życiu fundamentalnych wartości naszego ruchu – odmienianego tu już przez wszystkie przypadki braterstwa, pracy nad sobą i służby.

Będąc tak powszechną organizacją, niejednokrotnie jesteśmy krytykowani przez różne grupy społeczne i polityczne za — jak twierdzą — eksponowanie lub pomijanie niektórych działań i zachowań. Tak dzieje się obecnie, ale i działo się w poprzednich latach i dziesięcioleciach, czy to w okresie III Rzeczypospolitej, czy transformacji ustrojowej, w PRL i w dwudziestoleciu międzywojennym. Realizując wiele projektów i działań programowych, które przede wszystkim utrwalają tradycje i podstawowe harcerskie wartości, ale także pozwalają poznać otaczający nas świat takim, jaki jest, mamy świadomość, że nie unikniemy takiej krytyki. Nie chcemy w takich wypadkach podejmować publicznej polemiki, bowiem mogłoby się to odbyć ze szkodą dla naszych wychowanków. Kierunek naszej programowej działalności wyznacza przyjęta na 40. Zjeździe ZHP Strategia ZHP na lata 2018-2025, która za podstawowe cele uznała skuteczne wychowanie młodych ludzi metodą harcerską w dochodzeniu do harcerskiego ideału wychowawczego opisanego w Prawie Harcerskim, wzmocnienie kadry wychowawczej i służby na rzecz społeczności lokalnej i kraju.

hm. Anna Nowosad – Naczelniczka ZHP
hm. Dariusz Supeł – Przewodniczący ZHP

 

 

Kontakt i łącza

 


www.zhp.pl

 


 

   www.staremiasto.zhp.wlkp.pl

 


 

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.